Address & Business Hours

Address & Business Hours

Our address

 

Kitchen & Bar Vondelpark3
Vondelpark3, 1071 AA Amsterdam

 

Parking near Vondelpark3

Business hours


Monday 10:00 – 18:00

Tuesday 10:00 – 18:00

Wednesday 10:00 – 00:00

Thursday 10:00 – 00:00

Friday 10:00 – 00:00

Saturday 10:00 – 00:00

Sunday 10:00 – 20:00