Address & Business Hours

Address & Business Hours

Our address

 

Kitchen & Bar Vondelpark3
Vondelpark3, 1071 AA Amsterdam

Business hours

 

Monday                      10:00 – 23:00

Tuesday                      10:00 – 23:00

Wednesday                10:00 – 23:00

Thursday                    10:00 – 23:00

Friday                          10:00 – 00:00

Saturday                     10:00 – 00:00

Sunday                       10:00 – 23:00